Kontakt

dr Tamara Todorović, vanredni profesor
Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet
Kabinet 516A, Laboratorija 559
Studentski trg 12-16
P. fax 51, 11158 Beograd 118
Tel. (kabinet): 011-3336-731
Tel. (laboratorija): 011-3336-685
e-mail: tamarat@chem.bg.ac.rs

KONTAKTIRAJTE NAS


Ovaj sajt je izrađen sredstvima finansijske podrške od strane Fonda za nauku. Za sadržinu sajta isključivo je odgovoran tim projekta SYMBIOSIS i ta sadržina ne izražava stavove Fonda za nauku Republike Srbije. Copyright © SYMBIOSIS tim 2020.